Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Xuân Lộc tổ chức kỷ nhiệm 40 năm ngày thành lập xã

Tin tức sự kiện

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Xuân Lộc tổ chức kỷ nhiệm...Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Xuân Lộc tổ chức kỷ nhiệm 40 năm ngày thành lập xã
Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuấtKỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thông báoThông báo
Hướng dẫnHướng dẫn
Thông báoThông báo
Chấn chỉnh thực hiện ky luật kỷ cuong hành chínhChấn chỉnh thực hiện ky luật kỷ cuong hành chính
Thông báo lịch làm việc mùa đôngThông báo lịch làm việc mùa đông
Thông báo nghỉ lế mùng 02/9Thông báo nghỉ lế mùng 02/9

Thông tin nội bộ

Kết quả chương trình Xây dựng Nông thôn mới đến tháng 6/2013.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đã đạt những đạt kết quả tích cực.