Triển khai công công nghệ thông tin.

Ngày 10/10/2023 15:22:40

- triển khai tin tức của xã - hướng dẫn sử dụng điều hành - hướng dẫn tạo công văn - đưa tin bài

được sự chỉ đạo của huyện Viễn thông thường xuân kết hợp với cán bộ trong xã Xuân Lộc thực hiện chuyển giao cổng thông tin điện tử cho xã.
...........

Triển khai công công nghệ thông tin.

Đăng lúc: 10/10/2023 15:22:40 (GMT+7)

- triển khai tin tức của xã - hướng dẫn sử dụng điều hành - hướng dẫn tạo công văn - đưa tin bài

được sự chỉ đạo của huyện Viễn thông thường xuân kết hợp với cán bộ trong xã Xuân Lộc thực hiện chuyển giao cổng thông tin điện tử cho xã.
...........
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)