Thông báo tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở

Đăng lúc: 24/06/2024 15:02:25 (GMT+7)

UBND xã Xuân Lộc Thông báo tuyển chọn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở

Thông báo lực lượng tham gia BV ANTQ.jpg