Nghiên cứu khoa học

Ngày 10/10/2023 15:22:40

riển khai hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất dịch chiết ức chế phân giải urea giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau Cập nhật ngày: 26/02/2014

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau ký ngày 16/3/2013, vào ngày 21/02/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, hai bên đã họp bàn về việc Triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất dịch chiết ức chế phân giải urea.

Tham dự cuộc họp, về phía Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có sự tham dự của PGS. TS Nguyễn Tất Cảnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên nhóm nghiên cứu; về phía Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau có sự tham dự của Ông Bùi Minh Tiến - Tổng giám đốc và các thành viên trongBanTổng giám đốc, Trưởng ban KTCN và phòng NCPT.

Hai bên đã cùng thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong quá trình hợp tác như về nội dung, hình thức, phạmvi công việc, kinh phí thực hiện, tiến độ hoàn thành cũng như về trách nhiệm của các bên. Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ và hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất dịch chiết nguồn gốc thực vật có tác dụng làm chậm phân giải đạm urea ở quy mô công nghiệp nhằm thay thế các hợp chất nhập ngoại để ứng dụng cho sản xuất và kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất giữa hai bên sẽ được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sản xuất ở quy mô nhỏ, giai đoạn 2 sản xuất ở quy mô công nghiệp. Cụ thể là, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu đồng thời tổ chức triển khai nghiên cứu hoàn thiện chiết xuất dịch chiết, dung môi pha chế, hoạt chất bảo quản, phối hợp với phía đối tác Mỹ triển khai phân tích xác định công thức hóa học, cơ chế hoạt động và thành phần dịch chiết. Ngoài mức kinh phí cấp cho công tác nghiên cứu giai đoạn 1 lên tới 2,4 tỷ đồng (năm 2014), Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch khảo nghiệm đánh giá hiệu quả dịch chiết trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng.

Mong rằng với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ ngày càng được nâng cao, mang lại thành công hơn nữa cho sự phát triển của hai đơn vị.
"Trích Tại trang web của Truong DHNN HN"

Nghiên cứu khoa học

Đăng lúc: 10/10/2023 15:22:40 (GMT+7)

riển khai hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất dịch chiết ức chế phân giải urea giữa Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau Cập nhật ngày: 26/02/2014

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau ký ngày 16/3/2013, vào ngày 21/02/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, hai bên đã họp bàn về việc Triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất dịch chiết ức chế phân giải urea.

Tham dự cuộc họp, về phía Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có sự tham dự của PGS. TS Nguyễn Tất Cảnh – Phó Hiệu trưởng, Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên nhóm nghiên cứu; về phía Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau có sự tham dự của Ông Bùi Minh Tiến - Tổng giám đốc và các thành viên trongBanTổng giám đốc, Trưởng ban KTCN và phòng NCPT.

Hai bên đã cùng thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng trong quá trình hợp tác như về nội dung, hình thức, phạmvi công việc, kinh phí thực hiện, tiến độ hoàn thành cũng như về trách nhiệm của các bên. Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ và hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất dịch chiết nguồn gốc thực vật có tác dụng làm chậm phân giải đạm urea ở quy mô công nghiệp nhằm thay thế các hợp chất nhập ngoại để ứng dụng cho sản xuất và kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.

Quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sản xuất giữa hai bên sẽ được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sản xuất ở quy mô nhỏ, giai đoạn 2 sản xuất ở quy mô công nghiệp. Cụ thể là, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu đồng thời tổ chức triển khai nghiên cứu hoàn thiện chiết xuất dịch chiết, dung môi pha chế, hoạt chất bảo quản, phối hợp với phía đối tác Mỹ triển khai phân tích xác định công thức hóa học, cơ chế hoạt động và thành phần dịch chiết. Ngoài mức kinh phí cấp cho công tác nghiên cứu giai đoạn 1 lên tới 2,4 tỷ đồng (năm 2014), Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch khảo nghiệm đánh giá hiệu quả dịch chiết trong nhà lưới và ngoài đồng ruộng.

Mong rằng với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Công ty TNHH Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ ngày càng được nâng cao, mang lại thành công hơn nữa cho sự phát triển của hai đơn vị.
"Trích Tại trang web của Truong DHNN HN"

Từ khóa bài viết: