Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Ngày 19/06/2024 14:33:20

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Ngày 18/6, tại xã Xuân Lộc (Thường Xuân), Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Thường Xuân tổ chức tập huấn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm.

EmailPrintitterebook

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn nằm trong Dự án “liên kết chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân” từ nguồn vốn của Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. HTX đầu tư và Phát triển nông nghiệp Vinaco là đơn vị chủ trì liên kết dự án.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ dân tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 61 hộ dân tham gia dự án được cán bộ kỹ thuật truyền đạt những kiến thức về chuẩn bị chuồng trại, chăn nuôi gà an toàn sinh học, cách kiểm soát một số bệnh trên đàn gà, nhất là một số bệnh hay xảy ra trong mùa mưa bão, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc trong chăn nuôi khi có dịch bệnh xảy ra.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình chăm sóc, bảo vệ đàn gà ri theo hướng an toàn sinh học.

Đồng thời, được hướng dẫn các quy trình bảo quản các loại vật tư sản xuất, như: Thức ăn, thuốc, dụng cụ, thuốc, vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gà.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các học viên được trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên còn được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩmCán bộ quản lý dự án kiểm tra chuồng trại, khu nuôi thả gà của hộ dân tham gia dự án.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức và trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi để ứng dụng vào thực tế sản xuất. Đây chính là điều kiện để bà con phát huy hiệu quả con giống được Nhà nước hỗ trợ, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Đăng lúc: 19/06/2024 14:33:20 (GMT+7)

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Ngày 18/6, tại xã Xuân Lộc (Thường Xuân), Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Thường Xuân tổ chức tập huấn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm.

EmailPrintitterebook

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn nằm trong Dự án “liên kết chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân” từ nguồn vốn của Dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. HTX đầu tư và Phát triển nông nghiệp Vinaco là đơn vị chủ trì liên kết dự án.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ dân tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 61 hộ dân tham gia dự án được cán bộ kỹ thuật truyền đạt những kiến thức về chuẩn bị chuồng trại, chăn nuôi gà an toàn sinh học, cách kiểm soát một số bệnh trên đàn gà, nhất là một số bệnh hay xảy ra trong mùa mưa bão, hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc trong chăn nuôi khi có dịch bệnh xảy ra.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình chăm sóc, bảo vệ đàn gà ri theo hướng an toàn sinh học.

Đồng thời, được hướng dẫn các quy trình bảo quản các loại vật tư sản xuất, như: Thức ăn, thuốc, dụng cụ, thuốc, vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gà.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các học viên được trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên còn được bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Tập huấn phát triển chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩmCán bộ quản lý dự án kiểm tra chuồng trại, khu nuôi thả gà của hộ dân tham gia dự án.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt kiến thức và trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi để ứng dụng vào thực tế sản xuất. Đây chính là điều kiện để bà con phát huy hiệu quả con giống được Nhà nước hỗ trợ, nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.