THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM (EOI)

Ngày 10/07/2013 12:42:36

DỰ ÁN TÀI TRỢ NGÀNH NƯỚC SỐ 0147 - VIE (SF) – DỊCH VỤ TƯ VẤN TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HOÁ

1. Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại từ Thể thức Đối tác Ngành nước (Dự án tài trợ số0147 - Vie (SF)) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện các hoạt động tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho dự án vốn vay 2511-Vie “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá”, tỉnh Thanh Hóa. Một phần của khoản tài trợ được sử dụng cho dịch vụ tư vấn “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực”.

2. Ban Quản lý dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá” tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá (Chủ đầu tư) mời các đơn vị tư vấn hợp lệ và có năng lực thuộc các quốc gia thành viên của ADB nộp Hồ sơ Quan tâm tới địa chỉ nêu dưới đây. Các đơn vị tư vấn có quan tâm được mời liên hệ với Ban QLDA Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá theo địa chỉ dưới đây để nhận mẫu Hồ sơ quan tâm chi tiết, và đề nghị tìm hiểu thêm các quy định mới nhất của ADB về hồ sơ quan tâm theo địa chỉhttp://www.adb.org/Consulting/toolkit-template.asp

3. Thời gian phát hành mẫu Hồ sơ quan tâm từ 9 giờ sáng ngày 07/9/ 2010 đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 07/10/2010 (giờ Hà Nội) tại địa chỉ nêu dưới đây.

4. Hạn chóp nộp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ nêu dưới đây là trước 17 giờ ngày 07/10/2010 (giờ Hà Nội). Hồ sơ nộp chậm sẽ bị loại và gửi trả lại nguyên trạng.

5. Hồ sơ quan tâm được mở vào lúc 08 giờ sáng ngày 08/10/2010 tại trụ sở của Chủ đầu tư.

6. Dựa trên các thông tin do các đơn vị tư vấn cung cấp về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm theo các qui định của ADB về việc đánh giá Hồ sơ Quan tâm, Chủ đầu tư sẽ lựa chọn danh sách ngắn gồm 06 đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu tốt nhất và mời nộp Hồ sơ Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính.

7. Địa chỉ nhận và nộp Hồ sơ quan tâm cho dịch vụ tư vấn nêu trên như sau:

Ban Quản lý dự án "Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Số 41 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Fax: (+84) 373 727 601;Email:ppmu_csedp@yahoo.com.

Người nhận: Ông Trịnh Văn Chiến, Giám đốc Ban QLDA CSEDP

Dự án Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội thành phố Thanh Hoá

Dự án Tài trợ Ngành nước 0147 - Vie (SF): Dịch vụ tư vấn

Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM (EOI)

Đăng lúc: 10/07/2013 12:42:36 (GMT+7)

DỰ ÁN TÀI TRỢ NGÀNH NƯỚC SỐ 0147 - VIE (SF) – DỊCH VỤ TƯ VẤN TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI THÀNH PHỐ THANH HOÁ

1. Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã tiếp nhận khoản tài trợ không hoàn lại từ Thể thức Đối tác Ngành nước (Dự án tài trợ số0147 - Vie (SF)) thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện các hoạt động tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho dự án vốn vay 2511-Vie “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá”, tỉnh Thanh Hóa. Một phần của khoản tài trợ được sử dụng cho dịch vụ tư vấn “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực”.

2. Ban Quản lý dự án “Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá” tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hoá (Chủ đầu tư) mời các đơn vị tư vấn hợp lệ và có năng lực thuộc các quốc gia thành viên của ADB nộp Hồ sơ Quan tâm tới địa chỉ nêu dưới đây. Các đơn vị tư vấn có quan tâm được mời liên hệ với Ban QLDA Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá theo địa chỉ dưới đây để nhận mẫu Hồ sơ quan tâm chi tiết, và đề nghị tìm hiểu thêm các quy định mới nhất của ADB về hồ sơ quan tâm theo địa chỉhttp://www.adb.org/Consulting/toolkit-template.asp

3. Thời gian phát hành mẫu Hồ sơ quan tâm từ 9 giờ sáng ngày 07/9/ 2010 đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 07/10/2010 (giờ Hà Nội) tại địa chỉ nêu dưới đây.

4. Hạn chóp nộp Hồ sơ quan tâm đến địa chỉ nêu dưới đây là trước 17 giờ ngày 07/10/2010 (giờ Hà Nội). Hồ sơ nộp chậm sẽ bị loại và gửi trả lại nguyên trạng.

5. Hồ sơ quan tâm được mở vào lúc 08 giờ sáng ngày 08/10/2010 tại trụ sở của Chủ đầu tư.

6. Dựa trên các thông tin do các đơn vị tư vấn cung cấp về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm theo các qui định của ADB về việc đánh giá Hồ sơ Quan tâm, Chủ đầu tư sẽ lựa chọn danh sách ngắn gồm 06 đơn vị tư vấn đáp ứng yêu cầu tốt nhất và mời nộp Hồ sơ Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất tài chính.

7. Địa chỉ nhận và nộp Hồ sơ quan tâm cho dịch vụ tư vấn nêu trên như sau:

Ban Quản lý dự án "Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội tp Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Số 41 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Fax: (+84) 373 727 601;Email:ppmu_csedp@yahoo.com.

Người nhận: Ông Trịnh Văn Chiến, Giám đốc Ban QLDA CSEDP

Dự án Phát triển toàn diện kinh tế – xã hội thành phố Thanh Hoá

Dự án Tài trợ Ngành nước 0147 - Vie (SF): Dịch vụ tư vấn

Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực