tổ chức đón trẻ đến trường tại trường MN

Ngày 10/10/2023 15:22:39

Sáng ngày 20/9/2021, đội tình nguyện viện đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Lộc thực hiện Chương trình công tác năm 2021, đón trẻ đến trường tại trường MN Xuân Lộc, tổ chức rủa tay, sát khuẩn thực hiện nghiêm 5k. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống covid-19 trong tình hình hiện nay. - Sau đây là một số hình ảnh.

tổ chức đón trẻ đến trường tại trường MN

Đăng lúc: 10/10/2023 15:22:39 (GMT+7)

Sáng ngày 20/9/2021, đội tình nguyện viện đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Lộc thực hiện Chương trình công tác năm 2021, đón trẻ đến trường tại trường MN Xuân Lộc, tổ chức rủa tay, sát khuẩn thực hiện nghiêm 5k. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống covid-19 trong tình hình hiện nay. - Sau đây là một số hình ảnh.