Huyện Thường Xuân tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Tân Mão 2011

Ngày 28/09/2013 11:27:19

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2011, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Bình Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chí Nguyễn Đình Xứng, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Mạnh An, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; cùng toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành, đoàn thể, đơn vị trong huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn trong huyện và toàn thể bà con nhân dân xã Luận Thành.

Trong bài diễn văn khai mạc của đồng chí Cầm Bá Xuân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “…năm 2010, công tác phát triển Lâm nghiệp được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt là triển khai thực hiện đề án phát triển cây luồng, cây cao su tiểu điền giai đoạn 2010 – 2015. Tranh thủ được nguồn vốn từ các dự án và nguồn vốn huy động trong nhân dân đẻ đầu tư trồng rừng mới, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, lựa chọn những loại giống cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện của địa phương để trồng rừng. Diện tích trồng rừng tập trung vượt kế hoạch 2499ha/800ha, hàng trăm ngàn cây phân tá các loại, nâng độ che phủ của rừng lên 70%. Chất lượng rừng trồng và hiệu quả thu nhập từ nghề rừng được nâng lên, mô hình trang trại lâm nghiệp ngày càng tăng và nâng cao; hiệu quả hoạt động công tác chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng được đảm bảo, tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy, thiệt hại do cháy rừng gây ra, khai thác buôn bán gỗ trái phép với qui mô lớn không xảy ra, an ninh rừng cơ bản ổn định. Đời sống của người dân sống bằng nghề rừng ngày càng được cải thiện góp phần vào việc thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo chung của huyện và tăng độ che phủ rừng, tăng nguồn nước phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Năm 2011, với kế hoạch trồng 1200 ha rừng tập trung, trong đó chú trọng 200ha cao su tiểu điền và 500ha luồng. Các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tạo khí thế mạnh mẽ trong việc thực hiện Tết trồng cây ở tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương. Quy hoạch diện tích đất trồng cây gắn với việc lựa chọn giống cây tốt, có chất lương và phù hợp với điều kiện của địa phương để trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế cao tạo đà cho sự nghiệp lâm nghiệp huyện nhà ngày càng phát triển. Các cơ quan chức năng như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông lâm, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý RPH sông Đằn, Ban quản lí dự án RPH sông Chu, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên... cần phát huy vai trò tham mưu cho các các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền chỉ đạo tốt việc thực hiện tết trồng cây Xuân Tân Mão cũng như việc quản lí bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 trên địa bàn huyện, góp phần làm tăng độ che phủ rừng, đảm bảo môi trường sinh thái và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân... đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu chung về phát triển kinh tế mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra trong năm 2011”.

Tại buổi Lễ phát động, ngay sau hồi trống khai trương kế hoạch trồng cây Xuân Tân Mão của đồng chí Nguyễn Bình Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, toàn thể các quý vị Đại biểu, các cán bộ và nhân dân có mặt trong buổi lễ đã ra thực địa trồng cây, với tổng số hơn 3000 cây được trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Đây sẽ là bước khởi đầu, là động lực cho công tác trồng rừng năm 2011 của toàn huyện để đảm bảo đạt được mục tiêu 1200ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, giữ gìn cảnh quan quê hương, đất nước xanh tươi.

Nguyễn Quốc Hoàn

Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Huyện Thường Xuân tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Tân Mão 2011

Đăng lúc: 28/09/2013 11:27:19 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2011, UBND huyện đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Mão năm 2011 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí Nguyễn Bình Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chí Nguyễn Đình Xứng, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Mạnh An, Uỷ viên BCH Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; cùng toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các Ban ngành, đoàn thể, đơn vị trong huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn trong huyện và toàn thể bà con nhân dân xã Luận Thành.

Trong bài diễn văn khai mạc của đồng chí Cầm Bá Xuân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “…năm 2010, công tác phát triển Lâm nghiệp được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đặc biệt là triển khai thực hiện đề án phát triển cây luồng, cây cao su tiểu điền giai đoạn 2010 – 2015. Tranh thủ được nguồn vốn từ các dự án và nguồn vốn huy động trong nhân dân đẻ đầu tư trồng rừng mới, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, lựa chọn những loại giống cây trồng có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện của địa phương để trồng rừng. Diện tích trồng rừng tập trung vượt kế hoạch 2499ha/800ha, hàng trăm ngàn cây phân tá các loại, nâng độ che phủ của rừng lên 70%. Chất lượng rừng trồng và hiệu quả thu nhập từ nghề rừng được nâng lên, mô hình trang trại lâm nghiệp ngày càng tăng và nâng cao; hiệu quả hoạt động công tác chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng được đảm bảo, tình trạng đốt phá rừng làm nương rẫy, thiệt hại do cháy rừng gây ra, khai thác buôn bán gỗ trái phép với qui mô lớn không xảy ra, an ninh rừng cơ bản ổn định. Đời sống của người dân sống bằng nghề rừng ngày càng được cải thiện góp phần vào việc thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo chung của huyện và tăng độ che phủ rừng, tăng nguồn nước phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

Năm 2011, với kế hoạch trồng 1200 ha rừng tập trung, trong đó chú trọng 200ha cao su tiểu điền và 500ha luồng. Các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tạo khí thế mạnh mẽ trong việc thực hiện Tết trồng cây ở tất cả các cơ quan, đơn vị và địa phương. Quy hoạch diện tích đất trồng cây gắn với việc lựa chọn giống cây tốt, có chất lương và phù hợp với điều kiện của địa phương để trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế cao tạo đà cho sự nghiệp lâm nghiệp huyện nhà ngày càng phát triển. Các cơ quan chức năng như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông lâm, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý RPH sông Đằn, Ban quản lí dự án RPH sông Chu, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên... cần phát huy vai trò tham mưu cho các các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền chỉ đạo tốt việc thực hiện tết trồng cây Xuân Tân Mão cũng như việc quản lí bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 trên địa bàn huyện, góp phần làm tăng độ che phủ rừng, đảm bảo môi trường sinh thái và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân... đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu chung về phát triển kinh tế mà Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra trong năm 2011”.

Tại buổi Lễ phát động, ngay sau hồi trống khai trương kế hoạch trồng cây Xuân Tân Mão của đồng chí Nguyễn Bình Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, toàn thể các quý vị Đại biểu, các cán bộ và nhân dân có mặt trong buổi lễ đã ra thực địa trồng cây, với tổng số hơn 3000 cây được trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Đây sẽ là bước khởi đầu, là động lực cho công tác trồng rừng năm 2011 của toàn huyện để đảm bảo đạt được mục tiêu 1200ha rừng tập trung và hàng triệu cây phân tán góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái, giữ gìn cảnh quan quê hương, đất nước xanh tươi.

Nguyễn Quốc Hoàn

Văn phòng HĐND-UBND huyện.