Đồng chí Lương Văn Tám, UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm và làm việc tại Luận Khê

Ngày 01/10/2013 14:30:35

Ngày 23/9/2013, đồng chí Lương Văn Tám, UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin đã tham dự Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã Luận Khê 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2013.

Các đại biểu về tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt về công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã trong công tác chỉ đạo và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2013.
Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ xã trong 9 tháng qua về phát triển kinh tế nông nghiệp. Vụ chiêm xuân toàn xã gieo trồng được 294,88ha đạt 96% kế hoạch năng xuất đạt 5,2 tấn/ha sản lượng đạt 1.500 tấn, vụ hè thu diện tích gieo trồng được 290,88ha đạt 100% kế hoạch đề ra. Về phát triển một số cây trông nông nghiệp như cây mía, cây sắn đều giảm về diện tích, và cho năng suất thấp hiệu quả kinh tế không cao, cây mía 72ha bình quân 40 tạ/ha sản lượng đạt 2.880 tấn giảm 370 tấn so với vụ mía 2011-2012.
Trong phát triển lâm nghiệp thực hiện tết trồng cây toàn xã đã trồng được gần 5 nghìn cây các loại, trồng cây cao su tiểu điền 11,7 ha, xã luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời tới các thôn bản làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vì vậy an ninh rừng ổn định. Về chăn nuôi tổng đàn trâu 1.205 con, giảm 45con, đàn bò 311 con, giảm 35con so với năm 2012, công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cẩm đảm bảo theo kế hoạch của huyện chỉ đạo.
Đối với công tác thu chi ngân sách Luận Khê là một xã nghèo, kinh tế phát triển chậm, chưa có bước đột phá trong việc phát triển kinh tế vì vậy nguồn ngân sách chủ yếu dựa vào hỗ trợ từ cấp trên.
Các hoạt động khác như văn hóa xã hội, công tác y tế và thực hiện các độ chính sách xã hội được các tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó công tác giáo dục được cấp ủy Đảng chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo tới các nhà trường, vận động con em 100% đến độ tuổi được tới trường, các chế độ chính sách được thực hiện đúng đủ theo quy định của nhà nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời.
Quốc phòng an ninh luôn ổn định, năm 2013 xã Luận khê là đơn vị điểm tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất của cụm phía Nam gồm 4 xã Luận Khê, Tân Thành, Luận Thành, Xuân Cao, thời gian huấn luyện 7 ngày. Các đợt huấn luyện diễn ra an toàn, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra đánh giá nghiêm túc và đạt kết quả cao, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tám, UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Luận Khê đã làm được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ và phương hướng trong thời gian tới đó là: Trong nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo bà con nhân dân thu hoạch các trà lúa đã chín để đảm bảo kịp thời vụ và chất lượng; về lâm nghiệp cần chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả thu nhập không cao, không có tính bền vững chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao bền vững như cây cao su tiểu điền, cây luồng; chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng nứa, rừng vầu; thực hiện tốt các công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với chăn nuôi phải chú trọng tới công tác phát triển đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng các loại dịnh bệnh theo đúng kế hoạch, thực hiện việc chăn nuôi theo hình thức gia trại, không thả dông, tích trữ thức ăn đảm bảo cho đàn gia súc trong mùa mưa rét. Về công tác xây dựng nông thôn mới xã cần tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới để mọi người, mọi nhà đều có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện; tích cực chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí năm 2013 và rà soát các tiêu chí để đăng ký thực hiện năm 2014. Xây dựng điểm từ một đến hai thôn bản có nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, để từ đó nhân rộng thành mô hình; tạo ra những bước đi khởi sắc trong phong trào phát triển kinh tế và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Chỉ đạo Đại hội MTTQ xã đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên; Phân công, kiểm tra việc chấp hành thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đặc biệt là việc theo dõi phụ trách các chi bộ, các thôn, bản.
Vũ Hiếu
Đài TT-TH Thường Xuân

Đồng chí Lương Văn Tám, UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm và làm việc tại Luận Khê

Đăng lúc: 01/10/2013 14:30:35 (GMT+7)

Ngày 23/9/2013, đồng chí Lương Văn Tám, UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin đã tham dự Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã Luận Khê 9 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2013.

Các đại biểu về tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt về công tác lãnh đạo của Đảng bộ xã trong công tác chỉ đạo và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2013.
Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ xã trong 9 tháng qua về phát triển kinh tế nông nghiệp. Vụ chiêm xuân toàn xã gieo trồng được 294,88ha đạt 96% kế hoạch năng xuất đạt 5,2 tấn/ha sản lượng đạt 1.500 tấn, vụ hè thu diện tích gieo trồng được 290,88ha đạt 100% kế hoạch đề ra. Về phát triển một số cây trông nông nghiệp như cây mía, cây sắn đều giảm về diện tích, và cho năng suất thấp hiệu quả kinh tế không cao, cây mía 72ha bình quân 40 tạ/ha sản lượng đạt 2.880 tấn giảm 370 tấn so với vụ mía 2011-2012.
Trong phát triển lâm nghiệp thực hiện tết trồng cây toàn xã đã trồng được gần 5 nghìn cây các loại, trồng cây cao su tiểu điền 11,7 ha, xã luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời tới các thôn bản làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vì vậy an ninh rừng ổn định. Về chăn nuôi tổng đàn trâu 1.205 con, giảm 45con, đàn bò 311 con, giảm 35con so với năm 2012, công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cẩm đảm bảo theo kế hoạch của huyện chỉ đạo.
Đối với công tác thu chi ngân sách Luận Khê là một xã nghèo, kinh tế phát triển chậm, chưa có bước đột phá trong việc phát triển kinh tế vì vậy nguồn ngân sách chủ yếu dựa vào hỗ trợ từ cấp trên.
Các hoạt động khác như văn hóa xã hội, công tác y tế và thực hiện các độ chính sách xã hội được các tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó công tác giáo dục được cấp ủy Đảng chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo tới các nhà trường, vận động con em 100% đến độ tuổi được tới trường, các chế độ chính sách được thực hiện đúng đủ theo quy định của nhà nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện kịp thời.
Quốc phòng an ninh luôn ổn định, năm 2013 xã Luận khê là đơn vị điểm tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ nhất của cụm phía Nam gồm 4 xã Luận Khê, Tân Thành, Luận Thành, Xuân Cao, thời gian huấn luyện 7 ngày. Các đợt huấn luyện diễn ra an toàn, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra đánh giá nghiêm túc và đạt kết quả cao, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tám, UVBTV huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Luận Khê đã làm được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ và phương hướng trong thời gian tới đó là: Trong nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo bà con nhân dân thu hoạch các trà lúa đã chín để đảm bảo kịp thời vụ và chất lượng; về lâm nghiệp cần chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả thu nhập không cao, không có tính bền vững chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao bền vững như cây cao su tiểu điền, cây luồng; chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng nứa, rừng vầu; thực hiện tốt các công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với chăn nuôi phải chú trọng tới công tác phát triển đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng các loại dịnh bệnh theo đúng kế hoạch, thực hiện việc chăn nuôi theo hình thức gia trại, không thả dông, tích trữ thức ăn đảm bảo cho đàn gia súc trong mùa mưa rét. Về công tác xây dựng nông thôn mới xã cần tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới để mọi người, mọi nhà đều có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện; tích cực chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí năm 2013 và rà soát các tiêu chí để đăng ký thực hiện năm 2014. Xây dựng điểm từ một đến hai thôn bản có nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, để từ đó nhân rộng thành mô hình; tạo ra những bước đi khởi sắc trong phong trào phát triển kinh tế và chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI; Chỉ đạo Đại hội MTTQ xã đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn của cấp trên; Phân công, kiểm tra việc chấp hành thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đặc biệt là việc theo dõi phụ trách các chi bộ, các thôn, bản.
Vũ Hiếu
Đài TT-TH Thường Xuân