Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Ngày 21/06/2023 15:46:28

Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 21/6/2023 HĐND xã Xuân Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đông chí Lươg Văn Tám, UV BTV huyện ủy, PCT Thường trực HĐND huyện. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã khóa XXI đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đối với 02 chức danh Phó ban kinh tế đối với ông Vi Văn Bình và Chủ tịch UBND xã đối với ông Cầm Bá Đức,do điều động, luôn chuyển công tác cán bộ. Tại kỳ họp đã đã bầu bổ sung Phó ban kinh tế đối với bà Vi Thị Lân, và bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã đối với Ông Cầm Bá Thuần.

Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Đăng lúc: 21/06/2023 15:46:28 (GMT+7)

Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 21/6/2023 HĐND xã Xuân Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đông chí Lươg Văn Tám, UV BTV huyện ủy, PCT Thường trực HĐND huyện. Tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã khóa XXI đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đối với 02 chức danh Phó ban kinh tế đối với ông Vi Văn Bình và Chủ tịch UBND xã đối với ông Cầm Bá Đức,do điều động, luôn chuyển công tác cán bộ. Tại kỳ họp đã đã bầu bổ sung Phó ban kinh tế đối với bà Vi Thị Lân, và bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã đối với Ông Cầm Bá Thuần.